Javascript is disabled!!!! Redirecting....

Uslovi korišćenja na web sajtu www.matriceuzivo.com

Korišćenjem ovog web sajta www.matriceuzivo.com u daljem tekstu "Matrice uživo" smatra se da su korisnici upoznati sa ovim Uslovima korišćenja i da ih prihvataju.

AUTORSKA PRAVA
Matrice uživo polaže autorska prava na sve vlastite sadržaje, odnosno na sve: muzičke matrice koje se na Web sajtu mogu naći, tekstualne sadržaje, programerski kod. Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela Web sajta bez dozvole administratora Web sajta smatra se kršenjem autorskih prava.

Korisnici mogu koristiti sadržaj isključivo za ličnu upotrebu. Najstrožije je zabranjeno da se muzičke matrice, kupljene na matriceuzivo.com, preprodaju, poklanjaju, dele sa drugim licima, distribuiraju na bilo koji način, kao i da se postavljaju na drugim web sajtovima.

Web sajt neće biti odgovoran ni za kakvu štetu koja može nastati iz pristupa, korišćenja ili nemogućnosti korišćenja Web sajta, kao i zbog bilo koje nenamerne greške u sadržaju stranica.

PRIVATNOST KORISNIKA
Matrice uživo će čuvati privatnost korisnika, osim u slučaju kršenja Uslova korišćenja i zakona.
Matrice uživo može u skladu sa zakonom prikupljati određene podatke o korisnicima web sajta. Ove podatke Matrice uživo će koristiti samo u dobroj nameri i kako bi poboljšao kvalitet svojih usluga, odnosno kako bi se sadržaj na što bolji način prilagodio korisnicima.

PRISTUP I KOMUNIKACIJA
U slučaju kršenja pravila i ovih uslova korišćenja od od strane Korisnika, Matrice uživo zadržava pravo blokiranja ili brisanja korisničkog naloga. Takođe Matrice uživo, bilo kom korisniku može oduzeti mogućnost pristupa sadržaju web sajta ili njegovom delu, iz razloga koji administrator web sajta smatra opravdanim.

ZAVRŠNI DEO
Matrice uživo zadržava pravo da u sumnjivim okolnostima i bez objašnjenja odbiju pružanje svojih usluga.

Matrice uživo zadržava pravo da bez prethodne najave promeni pojedine ili sve odredbe ovih Opštih uslova, i obavezuje se da izmenjene uslove bez odlaganja objavi na svom web sajtu.


Vaše Matrice Uživo

Matrice uživo Copyright © 2022. Sva prava zadržana.