Javascript is disabled!!!! Redirecting....

CENOVNIK MUZIČKIH MATRICA

Cena gotovih matrica sa web sajta 2€-3€
Cena matrica po porudžbini 30€
Cena izrade narodnog kola 50€
Cena spajanja više matrica u mix 2€ po matrici.

Cena matrice za koju korisnik ne želi da bude objavljena na našem web sajt-u (da on bude jedini vlasnik) 60€
Cena izrade matrice za autorsku pesmu je 100€

Popust na količinu kupljenih proizvoda!

Kupovinom svake naše matrice na našem sajtu, bliži ste ostvarenju novog popusta!
Kupljene matrice ne moraju biti kupljene odjednom,već se sabiraju iz svih porudžbina.
Napomena: Popust na količinu se ne odnosi na muzičke matrice koje su već na popustu.

Primer: danas kupite 2 matrice, sutra 3, prekosutra 6 i tako ukupno do 100.
Otad pa na dalje ostvarili ste popust od 5%.

Tabela za izračunavanje popusta na količinu kupljenih matrica:
od 100 - 200 kupljenih matrica = 5% popusta
od 201 - 300 kupljenih matrica = 10% popusta
od 301 - 400 kupljenih matrica = 15% popusta
od 401 - 500 kupljenih matrica = 20% popusta
od 501 - 600 kupljenih matrica = 25% popusta
od 601 - 700 kupljenih matrica = 30% popusta
od 701 - 800 kupljenih matrica = 35% popusta
od 801 - 900 kupljenih matrica = 40% popusta
od 901 - 1000 kupljenih matrica = 45% popusta
preko 1000 kupljenih matrica = 50% popusta trajno

Napomena: Gratis krediti se ne mogu koristiti za plaćanje poručenih matrica već isključivo za kupovinu postojećih!


Vaše Matrice Uživo

Matrice uživo Copyright © 2022. Sva prava zadržana.